Mateřská školka pro autisty

O naší školce

Naše mateřská škola je odloučeným pracovištěm MŠ, ZŠ a praktické školy Brno, Vídeňská p.o. a sídlí v centru Brna na ulici Lidická 6a, Brno. Mateřská škola byla zřízena pro děti s autismem při ZŠ praktické v Brně v září 2009. 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje mateřskou školu 8 chlapců a 2 dívky s poruchou autistického spektra různé symptomatiky. Děti jsou zařazovány do MŠ na základě doporučení Speciálně pedagogického centra, Štolcova 16/301, Brno. Věk dětí je v rozmezí 3-6 let. 

 více o naší školce

Novinky

GDPR

Do složky Dokumenty byly přidány informace ke zpracování osobních údajů.
čtětě více | 24.5.18

Změna názvu školy

Od 1.1.2018 ponese naše škola název Mateřská škola, základní škola a praktická škola, Brno, Vídeňská, příspěvková organizace se sídlem Vídeňská 244/26...
čtětě více | 23.11.17

Fotky

Do fotogalerie byly přidány fotky z Velikonoční dílny.
čtětě více | 20.4.17

Fotky

Fotky z návštěvy studentek dentální hygieny jsou ve fotogalerii.
čtětě více | 10.3.17

Fotky

Fotky ze snoezelenu byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 18.2.17

Fotky

Fotky z dalších arteterapií byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 8.2.17

Fotky

Do složky Canisterapie ve fotogalerii byly přidány další fotky.
čtětě více | 8.2.17

Fotky

Fotky z oslavy narozenin byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 8.2.17

Fotky

Fotky ze snoezelenu jsou ve fotogalerii.
čtětě více | 6.2.17

Fotky

Fotky z canisterapie byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 24.1.17

fotky

Fotky z vánoční dílničky MŠ I najdete ve fotogalerii.
čtětě více | 10.1.17

Fotky

Fotky ze stavění sněhuláka byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 9.1.17

Fotky

Fotky z vánoční dílničky MŠ II byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 24.12.16

Fotky

Fotky z nadělování Ježíška jsou ve fotogalerii.
čtětě více | 22.12.16

Vánoční dílničky pro rodiče s dětmi z MŠ

Srdečně vás zveme na Vánoční dílničky, které se uskuteční ve čtvrtek 22.prosince 2016 v MŠ I od 10:30 a v MŠ II od 11:00. Těšíme se na vás.
čtětě více | 16.12.16

Ředitel Mateřské školy a Základní školy, Brno, Lidická 6a, stanovuje od školního roku 2011/2012 v souladu se zněním Vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb. dle § 6 úplatu za pobyt dítěte v mateřské škole. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. téhož kalendářního měsíce, na č. účtu 66339621!/0100, VS = datum narození dítěte (např. 01012010).

Děti s celodenní docházkou platí 480,- Kč měsíčně.

Děti s polodenní docházkou platí 2/3 tj. 320,- Kč měsíčně. 

 

 

 

Organizace školního roku 2018/2019

 

Období školního vyučování: 3.9.2018 - 28.6.2019

Podzimní prázdniny: 29.10. a 30.10.2018

Vánoční prázdniny: 22.12.2018 - 2.1.2019 

Pololetní prázdniny: 1.2.2019

Jarní prázdniny: 11.2. - 17.2.2019

Velikonoční prázdniny: 18.4.2019

Hlavní prázdniny: 29.6. - 1.9.2019