O naší školce

Mateřská škola byla zřízena pro děti s autismem při Základní škole praktické v Brně v září 2009. V tomto roce se otevírala pouze jedna třída a v září 2010 byla otevřena třída druhá.
Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje mateřskou školu 12 chlapců a 2 dívky s poruchou autistického spektra různé symptomatiky. Děti jsou zařazovány do mateřské školy na základě doporučení Speciálně pedagogického centra, Štolcova 16/301, Brno. Věk dětí je v rozmezí tří až šesti let.


více o naší školce

Novinky

Fotky

Fotky z výletu do Mariánského údolí byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 24.6.16

Fotky

Fotky z výletu do Bílovic nad Svitavou byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 15.6.16

Fotky

Fotky z výletu na Brněnskou přehradu byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 13.6.16

Fotky

Fotky ze Dne dětí byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 2.6.16

Fotky

Fotky z vycházek a výletu na Špilberk jsou ve fotogalerii.
čtětě více | 1.6.16

Fotky

Fotky z výletu do zoologické zahrady jsou ve fotogalerii.
čtětě více | 31.5.16

Fotky

Fotky z výletu na Špilberk jsou ve fotogalerii.
čtětě více | 27.5.16

Fotky

Do fotogalerie byly přidány fotky z návštěvy Centra volného času.
čtětě více | 12.5.16

Fotky

Ve fotogalerii jsou fotky z poslední lekce arteterapie.
čtětě více | 11.5.16

Fotky

Fotky z tvoření ke Dni matek jsou ve fotogalerii.
čtětě více | 9.5.16

Fotky

Do fotogalerie byly přidány fotky z Velikonočního tvoření.
čtětě více | 30.3.16

Zdravotní klauni

Fotky z představení Kutálka jsou ve fotogalerii.
čtětě více | 29.3.16

Velikonoční dílnička

Do fotogalerie byly přidány fotky z Velikonoční dílničky.
čtětě více | 24.3.16

Fotky

Ve fotogalerii přibyly fotky z činností ve třídě a velikonočních příprav.
čtětě více | 21.3.16

Velikonoční dílnička MŠ II

Ve středu 23.3.2016 od 11:00 se ve třídě MŠ II uskuteční Velikonoční dílnička. Těšíme se na Vás!
čtětě více | 18.3.16

Ředitel Mateřské školy a Základní školy, Brno, Lidická 6a, stanovuje od školního roku 2011/2012 v souladu se zněním Vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb. dle § 6 úplatu za pobyt dítěte v mateřské škole. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. téhož kalendářního měsíce, na č. účtu 66339621!/0100, VS = datum narození dítěte (např. 01012010).

Děti s celodenní docházkou platí 480,- Kč měsíčně.

Děti s polodenní docházkou platí 2/3 tj. 320,- Kč měsíčně. 


Zápis do autistické mateřské školy

 

Vydání přihlášek:

pondělí 11.4.2016 8:00 - 12:00

úterý 12.4.2016 13:00 - 16:30

 

Odevzdání přihlášek:

pondělí 18.4.2016 8:00 - 12:00

úterý 19.4.2016 13:00 - 16:30Organizace školního roku 2015/2016 

 

Období školního vyučování: 1.9.2015 - 30.6.2016

Podzimní prázdniny: 29.10. a 30.10.2015

Vánoční prázdniny: 23.12.2015 - 3.1.2016

Pololetní prázdniny: 29.1.2016

Jarní prázdniny: 29.2. - 6.3.2016

Velikonoční prázdniny: 24.3. a 25.3.2016