Mateřská školka pro autisty

O naší školce

Naše mateřská škola je odloučeným pracovištěm MŠ a ZŠ Brno, Štolcova, p.o. a sídlí v městské části Komárov na ulici Lomená 44.

 

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje mateřskou školu 12 dětí s poruchou autistického spektra různé symptomatiky. Děti jsou zařazovány do mateřské školy na základě doporučení Speciálně pedagogického centra, Štolcova 301/16, Brno. Věk dětí je v rozmezí tří až šesti let.

 

více o naší školce

Novinky

Prázdninový provoz MŠ

Mateřská škola bude během letních prázdnin otevřena od 17. do 31. srpna. Provoz zůstává stejný 7:00 - 16:00.
čtětě více | 8.7.20

Schůzka pro rodiče nových žáků

Zveme rodiče dětí přijatých od školního roku 2020/2021 do mateřské školy na informativní schůzku, která proběhne v úterý 23.6.2020 v 15:00 na adrese Š...
čtětě více | 17.6.20

Mimořádná pravidla provozu MŠ od 25. 5. 2020

Věnujte prosím pozornost Mimořádným pravidlům provozu MŠ v období od 25. 5. 2020. Pravidla naleznete v sekci Dokumnety.
čtětě více | 22.5.20

MŠMT vydalo materiál k provozu MŠ do konce školního roku 2019/2020.

Materiál naleznete v sekci Dokumenty - příloha msmt_ochrana_zdravi_ms.
čtětě více | 6.5.20

Praxe

Od 17. 3. 2020 je do odvolání zrušena praxe studentů v MŠ.
čtětě více | 16.3.20

Ošetřovné

Formulář žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let si můžete vyzvednout ve škole po předchozí domluvě se zástupkyní ředitele Silvií Skýpalovou na ...
čtětě více | 16.3.20


 

 

Ředitel Mateřské školy a Základní školy, Brno, Lidická 6a, stanovuje od školního roku 2011/2012 v souladu se zněním Vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb. dle § 6 úplatu za pobyt dítěte v mateřské škole. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. téhož kalendářního měsíce, na č. účtu 66339621!/0100, VS = datum narození dítěte (např. 01012010).

Děti s celodenní docházkou platí 480,- Kč měsíčně.

Děti s polodenní docházkou platí 2/3 tj. 320,- Kč měsíčně. 

 

 

Mateřská škola a základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace vypisuje zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Postup pro podání přihlášky si vždy domlouvejte předem na tel.: 775 334 472
Termín zápisu: 11. 5. 2020
Místo zápisu: Štolcova 16, Brno – Černovice
Příjem žádostí o přijetí do MŠ pro školní rok 2020/2021 je také možný do 11. 5. 2020 datovou schránkou (ID schránky: kh8yfvt) nebo emailem s elektronickým podpisem (zs@autistickaskola.cz).
Náležitosti elektronického podání:
1) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (naleznete ve složce Dokumenty) 
2) Přihláška dítěte k zápisu do MŠ (naleznete ve složce Dokumenty)
3) Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona;
4) Kopie rodného listu dítěte
5) Prohlášení k očkování (naleznete ve složce Dokumenty) a kopie očkovacího průkazu
https://autistickaskola.cz/skola/cs/2020/04/16/zapis-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021/
Mgr. Tomáš Musil
ředitel školy