Mateřská školka pro autisty

O naší školce

Mateřská škola byla zřízena pro děti s autismem při Základní škole praktické v Brně v září 2009. V tomto roce se otevírala pouze jedna třída a v září 2010 byla otevřena třída druhá.
Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje mateřskou školu 12 chlapců a 2 dívky s poruchou autistického spektra různé symptomatiky. Děti jsou zařazovány do mateřské školy na základě doporučení Speciálně pedagogického centra, Štolcova 16/301, Brno. Věk dětí je v rozmezí tří až šesti let.


více o naší školce

Novinky

Fotky

Do fotogalerie byly přidány fotky z Velikonoční dílny.
čtětě více | 20.4.17

Fotky

Fotky z návštěvy studentek dentální hygieny jsou ve fotogalerii.
čtětě více | 10.3.17

Fotky

Fotky ze snoezelenu byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 18.2.17

Fotky

Fotky z dalších arteterapií byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 8.2.17

Fotky

Do složky Canisterapie ve fotogalerii byly přidány další fotky.
čtětě více | 8.2.17

Fotky

Fotky z Matýskovy oslavy narozenin byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 8.2.17

Fotky

Fotky ze snoezelenu jsou ve fotogalerii.
čtětě více | 6.2.17

Fotky

Fotky z canisterapie byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 24.1.17

fotky

Fotky z vánoční dílničky MŠ I najdete ve fotogalerii.
čtětě více | 10.1.17

Fotky

Fotky ze stavění sněhuláka byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 9.1.17

Fotky

Fotky z vánoční dílničky MŠ II byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 24.12.16

Fotky

Fotky z nadělování Ježíška jsou ve fotogalerii.
čtětě více | 22.12.16

Vánoční dílničky pro rodiče s dětmi z MŠ

Srdečně vás zveme na Vánoční dílničky, které se uskuteční ve čtvrtek 22.prosince 2016 v MŠ I od 10:30 a v MŠ II od 11:00. Těšíme se na vás.
čtětě více | 16.12.16

Fotky

Fotky z návštěvy Mikuláše a trhů jsou ve fotogalerii.
čtětě více | 7.12.16

Fotky

Fotky z adventních procházek byly přidány do fotogalerie.
čtětě více | 7.12.16

Ředitel Mateřské školy a Základní školy, Brno, Lidická 6a, stanovuje od školního roku 2011/2012 v souladu se zněním Vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb. dle § 6 úplatu za pobyt dítěte v mateřské škole. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. téhož kalendářního měsíce, na č. účtu 66339621!/0100, VS = datum narození dítěte (např. 01012010).

Děti s celodenní docházkou platí 480,- Kč měsíčně.

Děti s polodenní docházkou platí 2/3 tj. 320,- Kč měsíčně. Organizace školního roku 2016/2017

 

Období školního vyučování: 1.9.2016 - 30.6.2017

Podzimní prázdniny: 26.10. a 27.10.2016

Vánoční prázdniny: 23.12.2016 - 2.1.2017

Pololetní prázdniny: 3.2.2017

Jarní prázdniny: 13.3. - 19.3.2017

Velikonoční prázdniny: 13.4. a 14.4.2017

 

 

Zápis do mateřské školy
 

Vydávání přihlášek: 2.5.2017 - 3.5.2017
Příjem přihlášek: 15.5.2017 - 16.5.2017